Nyhetsbrev med bil- och däcktips

Montera däck, kontrollera lufttryck, byta batteri... Det finns mycket att tänka på för att hålla bilen i säkert skick. 

Stressa inte! Point S ge dig alla tips du behöver för grundunderhåll av din bil Dessutom kan du utnyttja våra erbjudanden och fantastiska fynd vi har i beredskap. Vi lovar att inte fylla din inkorg med spam och värdelös information!

Intresserad? Fyll i formuläret nedan så får du snart våra bil- och däcktips i din inkorg.

 

De registeransvarigas och dataskyddsombudets identitet De gemensamma registeransvariga är: • POINT S DEVELOPMENT, ett förenklat aktiebolag registrerat i Lyons handelsregister med nummer 491 028 627 med registrerad adress 9, rue curie i Lyon (69006). • Kontaktuppgifter för Point S nationella huvudkontor Dataskyddsombudet kan nås med följande kontaktuppgifter (ange hans/hennes personliga kontaktuppgifter (person ännuinte utsedd, skriv till [email protected] första gången) Insamlad data De data som samlas in av dataregisteransvariga gäller deltagarens efternamn, förnamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Syften och rättslig grund för behandling: Syftet med behandlingen, för vilken personuppgifterna är avsedda gäller: - överföring av information via post eller digitalt om nya, aktuella och framtida tjänster, - överföring av aktuella och framtida reklamerbjudanden, -tillhandahållande av råd för användning av produkter eller tjänster, - kommersiella utsikter. Behandlingen av abonnentens personuppgifter grundas på artikel 6(1)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Abonnenten meddelas härmed om behandlingen av personuppgifter samt orsakerna till varför eventuella operationer som utförts på dessa uppgifter är nödvändiga Efter att ha läst alla användarvillkor som gäller nyhetsbrevet, samtycker deltagaren uttryckligen till bearbetning och profilering som utförs på hans personuppgifter. Mottagare av personuppgifter: Insamlade data är avsedda för dataregisteransvariga. De kan också överföras direkt och / eller indirekt till företag som är verksamma under POINT S varumärke och som ligger i abonnentens land och / eller till företag som används av dataregisteransvariga för att utföra sina tjänster. Lagringsperiod för uppgifter Personuppgifter får endast behållas så länge det är nödvändigt för förvaltningen av affärsrelationen. Rätt till tillgång, rättelse och invändningar Abonnenten har när som helst åtkomst till uppgifter om honom/henne som innehas av ovan nämnda mottagare och begära att de ändras eller raderas. Därför kan abonnenten begära att information som rör honom/henne som är oriktig, ofullständig eller tvetydig korrigeras, kompletteras, förtydligas, uppdateras eller raderas. Prenumeranten kan även säga upp abonnemanget på nyhetsbrevet och/eller all annan kommunikation som används av dataregisteransvariga. Varje abonnent får utöva denna rätt och få information om honom / henne genom att skriva till: [email protected]. Dataregisteransvariga garanterar abonnenten att hans/hennes begäran kommer att behandlas så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av begäran av de registeransvariga. Inom ramen för det aktuella avtalet har abonnenten möjlighet att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

No stress with PointS
 • icon-chrono1509973987.png
  TRANSPARENS

  Point S ger dig full insyn i offerter och utför bara tjänster som du har samtyckt till!

 • icon-quality1509973987.png
  BÄSTA SERVICE FÖR EN BRA UPPLEVELSE

  Hos Point S lovar vi alltid hög servicenivå för dig soom kund.

 • icon-tire1509973988.png
  BÄSTA KVALITET TILL RÄTT PRIS

  Hos oss får du alltid den bästa kvalité på servicen. Vårt nätverk är det mest konkurrenskraftiga vad gäller prissättning på både våra produkter och tjänster.

Laddar...Vänta
Point S använder cookies för att säkerställa att du får den bästa möjliga upplevelse när du besöker vår hemsida. Om du fortsätter surfa runt på sidan tar vi detta som ett samtycke till att vi använder oss av cookies. Besök vår Cookies och integritetspolicy sida för att veta mer. Fortsätt